Hennessey新疯狂 445马力福特Taurus SHO
Hennessey Performance的粉丝是越来越多了,对它的忠诚度也是越来越高,因为它实在是太疯狂了,经常能够给我们来到心惊肉跳的惊喜。 Hennessey新疯狂 445马力福特Taurus SHO
最近,他们又给我们带来了新刺激,那就是对最新一代福特Taurus SHO进行了改装,最终的结果是最大功率达到了445马力,要知道这款车的标配动力只有365马力。

Hennessey新疯狂 445马力福特Taurus SHO

Hennessey新疯狂 445马力福特Taurus SHO

Hennessey新疯狂 445马力福特Taurus SHO

Hennessey新疯狂 445马力福特Taurus SHO

Hennessey新疯狂 445马力福特Taurus SHO

Hennessey新疯狂 445马力福特Taurus SHO

Hennessey新疯狂 445马力福特Taurus SHO